English
نشريه کیفیت وبهره وری
آشنایی با نشریه

صاحب امتیاز: انجمن مهندسی بهره وری صنعت برق ایران

شاپا چاپی: 6426-2676

مدیر مسئول: حسین مهریان اصفهانی

سردبیر: مسعود علی اکبر گلکار

مدیر داخلی: منیره وفا

شماره های منتشر شده
دوره 8 ، شماره 4
دوره 8 ، شماره 3
دوره 8 ، شماره 2
دوره 8 ، شماره 1
دوره 7 ، شماره 4
دوره 7 ، شماره 3
دوره 7 ، شماره 2
دوره 7 ، شماره 1
دوره 6 ، شماره 2
دوره 6 ، شماره 1
دوره 5 ، شماره 1
دوره 4 ، شماره 1
دوره 3 ، شماره 2
دوره 3 ، شماره 1
دوره 2 ، شماره 2
دوره 2 ، شماره 1
دوره 1 ، شماره 1
دسترسی سریع

کلیه حقوق این وب سایت برای نشريه کیفیت وبهره وری محفوظ می باشد .