English
نشريه کیفیت وبهره وری
مشاهده جزئیات مقاله
جزئیات مقاله
دانلود فایل مقاله :
( 184 بازدید )
اطلاعات انتشار : دوره 0 - شماره 2 - شماره پیاپی 25
عنوان مقاله :

 مقایسه تطبیقی روش‌های مدل‌سازی سیستم تامین کالا تحت شرایط تورمی برای افزایش اثربخشی سیستم تولید

نوع مقاله : ‌مقالة‌ تحليلي‌
خلاصه مقاله :

به‌‌طورکلی، مدل‌های موجودی با دو روش کمینه‌سازی میانگین هزینه سالانه[1] و کمینه‌سازی مقدار ارزش فعلی هزینه‌ها[2] مدل‌سازی می‌شوند. این مقاله با استفاده از این دو رویکرد مدل‌سازی، یک سیستم موجودی دو هدفه را با در نظر گرفتن ویژگی‌هایی مانند کمبود و فسادپذیری کالاها، تحت شرایط تصادفی بررسی می نماید. کمینه‌سازیِ هزینه‌های موجودی و کمینه‌سازیِ سطح موجودی انبار به عنوان اهداف این مدل‌ها در نظرگرفته شده و سیاست سفارش‌دهی بهینه در یک مدل با کمینه‌سازی میانگین هزینه سالانه و مقدار موجودی سالانه بدست‌آمده و در مدل دیگر نیز با کمینه‌سازیِ مقدار ارزش فعلی هزینه‌ها و مقدار موجودی سالانه تعیین می‌شود. انباشت بالای موجودی سبب پنهان ماندن برخی مشکلات موجود در سازمان می‌گردد. بدین جهت، کمینه‌سازیِ سطح موجودی انبار منجر به شناسایی موانع سازمان شده و رفع این موانع، دستیابی به اهداف و افزایش اثربخشی بخش های مختلف و در نهایت بهبود بهره وری سیستم تولید را به دنبال خواهد داشت. برای حل مساله از روش دستیابی به آرمان استفاده‌ شده ‌است. در نهایت، نتایج تئوری مربوطه با یک مثال عددی مورد ارزیابی قرارگرفته و سپس این مدل‌ها با انجام تحلیل حساسیت روی تمام پارامترهای مساله با یکدیگر مقایسه شدند. نتایج بدست ‌آمده نشان می‌دهد که این دو روش مدل‌سازی تحت شرایط مذکور، نسبت به یکدیگر تفاوت چندانی ندارند.1.Average annual cost

2. Discounted cost

کلمات کلیدی :

میانگین هزینه سالانه، مقدارارزش فعلی هزینه‌ها، تورم و ارزش زمانی پول، کالای فسادپذیرنویسندگان مقاله :
نویسندهترتیب نویسندهسازمان/دانشگاهسمتایمیلمدارک علمی
شبنم فتحعلی زاده
(نویسنده مسئول)
1  shabnam.fath72@gmail.com 
شماره های منتشر شده
دوره 8 ، شماره 4
دوره 8 ، شماره 3
دوره 8 ، شماره 2
دوره 8 ، شماره 1
دوره 7 ، شماره 4
دوره 7 ، شماره 3
دوره 7 ، شماره 2
دوره 7 ، شماره 1
دوره 6 ، شماره 2
دوره 6 ، شماره 1
دوره 5 ، شماره 1
دوره 4 ، شماره 1
دوره 3 ، شماره 2
دوره 3 ، شماره 1
دوره 2 ، شماره 2
دوره 2 ، شماره 1
دوره 1 ، شماره 1
دسترسی سریع

کلیه حقوق این وب سایت برای نشريه کیفیت وبهره وری محفوظ می باشد .