English
نشريه کیفیت وبهره وری
مشاهده جزئیات مقاله
جزئیات مقاله
دانلود فایل مقاله :
( 173 بازدید ) ( 1 دانلود )
اطلاعات انتشار : دوره 0 - شماره 2 - شماره پیاپی 25
عنوان مقاله :

بهبود عملکرد موتور القایی با استفاده از منطق فازی

نوع مقاله : ‌مقالة‌ تحليلي‌
خلاصه مقاله :

این مقاله روشی را برای پیاده ‌سازی منطق فازی در بهبود عملکرد درایو موتور القایی نشان می‌دهد.در اینجا یک کنترل‌کننده مبتنی بر قاعده فازی و با کمکMATLABشبیه‌ سازی شده‌است.یک کنترل‌کنندهPIنیز در SIMULINKطراحی کرده ایم و سپس عملکرد هر دو کنترل‌کننده شبیه‌سازی شده را مقایسه می‌کنیم. برای کنترل سرعت در اینجا از روش کنترل اسکالر استفاده شده‌است که در آن اندازه ولتاژ و فرکانس استاتور به نسبت تغییر می‌کند.برای این کنترلV / F، یک سرعت مرجع انتخاب می‌شود و کنترلر به گونه‌ای طراحی می‌شود که بتواند سرعت مرجع مورد نظر را در صورت تغییرات بار مکرر فراهم کند.شاخص اصلی کنترل‌کننده فازی بر روی کنترل‌کنندهPI استفاده از متغیر زبانی و قاعده قواعد تعریف‌شده توسط کاربر است که امکان ترکیب اطلاعات انسانی در کنترل‌کننده را فراهم می‌کند.کنترل‌کننده فازی مبتنی بر منطق فازی نیز قابلیت کنترل هر دو سیستم خطی و غیر خطی را دارد. ورودی‌ها به کنترلر مبتنی بر منطق فازی خطای سرعت(e)و تغییر در خطای سرعت(Δe)هستند و خروجی، تغییر کنترل است (ωsl)، که در اصلاح فرکانس نامیده میشود. بنابراین خطاهای ورودی و تغییر در خطا مطابق با قانون هایی است که توسط کاربر تعریف می‌شود و تصحیح خروجی برای اینورتر ارائه می‌شود.سیستم یا مدل کنترل سرعت محرک القا شده هم با کنترلرPIو فازی شبیه‌سازی شده و نتایج مورد تحلیل قرار گرفته و مقایسه شده ‌است و کنترلر فازی برای اجرای بهتر از کنترلرPIمرسوم به کار می‌رود.

کلمات کلیدی :

موتور القایی، منطق فازی، MATLABنویسندگان مقاله :
نویسندهترتیب نویسندهسازمان/دانشگاهسمتایمیلمدارک علمی
حسین سبز علی جماعت
(نویسنده مسئول)
1  h.jamaat@semnan.ac.ir 
شماره های منتشر شده
دوره 8 ، شماره 4
دوره 8 ، شماره 3
دوره 8 ، شماره 2
دوره 8 ، شماره 1
دوره 7 ، شماره 4
دوره 7 ، شماره 3
دوره 7 ، شماره 2
دوره 7 ، شماره 1
دوره 6 ، شماره 2
دوره 6 ، شماره 1
دوره 5 ، شماره 1
دوره 4 ، شماره 1
دوره 3 ، شماره 2
دوره 3 ، شماره 1
دوره 2 ، شماره 2
دوره 2 ، شماره 1
دوره 1 ، شماره 1
دسترسی سریع

کلیه حقوق این وب سایت برای نشريه کیفیت وبهره وری محفوظ می باشد .