English
نشريه کیفیت وبهره وری
مشاهده جزئیات مقاله
جزئیات مقاله
دانلود فایل مقاله :
( 248 بازدید )
اطلاعات انتشار : دوره 8 - شماره 4 - شماره پیاپی 27
عنوان مقاله :

افزایش راندمان تولید انرژی در توربین های بادی داراي ژنواتور القايي تغذيه دوگانه (DFIG) با استفاده از کنترلر‌هاي فرکانس ترکیبی

نوع مقاله : ‌مقالة‌ تحليلي‌
خلاصه مقاله :

افزايش روزافزون میزان ظرفيت نصب شده انرژی بادی در بسياري از کشورها، مي‌تواند به طور بالقوه بر ديناميک شبکه قدرت، به ويژه در ثبات فرکانس سيستم، اثر بگذارد. چرا که برخي از ژنراتورهاي بکار گرفته شده در توربين­های بادي مانند ژنراتور القايي تغذیه دوگانه (DFIG) که در حال حاضر به طور گسترده مورد استفاده قرار مي‌گيرند، همانند ژنراتورهاي سنکرون معمولي، به پاسخ فرکانسي کمک نمي‌کنند. بنابراين، مشخصه پاسخ فرکانسي توربين باد مبتني بر DFIGنياز به تحقیق و توسعه دارد. در اين مقاله، ابتدا کنترلر فرکانس توربین بادی مبتنی بر DFIGبا استفاده از طرح های کنترل اینرسی مصنوعی و سرعت روتور، مدل شده‌است. سپس ويژگي‌هاي پاسخ فرکانسي توربين بادي DFIGبا طرح‌هاي کنترل تکی و طرح‌هاي کنترل ترکيبي با استفاده از MATLAB/ Simulinkمورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است. نتايج شبيه سازي نشان مي‌دهد که عملکرد پاسخ فرکانسی توربين بادي DFIGرا مي‌توان با استفاده از طرح هاي کنترل ترکيبي افزايش داد که نتیجه آن افزایش راندمان تولید انرژی در این نوع توربین­های بادی است.

کلمات کلیدی :

اینرسی مصنوعی، ژنراتور القايي تغذيه دوگانه (DFIG)، کنترل فرکانس، راندمان توربین بادی.

 نویسندگان مقاله :
نویسندهترتیب نویسندهسازمان/دانشگاهسمتایمیلمدارک علمی
آرمان صفایی
(نویسنده مسئول)
1  asafaei@shdu.ac.ir 
شماره های منتشر شده
دوره 8 ، شماره 4
دوره 8 ، شماره 3
دوره 8 ، شماره 2
دوره 8 ، شماره 1
دوره 7 ، شماره 4
دوره 7 ، شماره 3
دوره 7 ، شماره 2
دوره 7 ، شماره 1
دوره 6 ، شماره 2
دوره 6 ، شماره 1
دوره 5 ، شماره 1
دوره 4 ، شماره 1
دوره 3 ، شماره 2
دوره 3 ، شماره 1
دوره 2 ، شماره 2
دوره 2 ، شماره 1
دوره 1 ، شماره 1
دسترسی سریع

کلیه حقوق این وب سایت برای نشريه کیفیت وبهره وری محفوظ می باشد .