English
نشريه کیفیت وبهره وری
مشاهده مقالات شماره
 دوره8،شماره1 (سال هشتم بهار 1398/1398) ،پیاپی24
دانلود همه ی فایلهای مقالات این شماره
 
1

ارتقاء بهره­وری انرژی در شبکه هوشمند توزیع برق با استفاده از تکنولوژی اندازه­گیری هوشمند در مدیریت مصرف انرژی ارتقاء بهره­وری انرژی در شبکه هوشمند توزیع برق با استفاده از تکنولوژی اندازه­گیری هوشمند در مدیریت مصرف انرژی 

( 226 بازدید ) ( 12 دانلود )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 8 - شماره 1 - شماره پیاپی 24
نویسندگان :
خلاصه مقاله :


 در این مقاله نقش تکنولوژی اندازه گیری هوشمند در شبکه توزیع برق به عنوان مصداقی از سامانه های هوشمند انرژی مورد مطالعه قرار گرفته است. هدف نیز عمدتاً این بوده که بررسی شود که این تکنولوژی چه کمکی به مسالهی بهینه سازی و مدیریت مصرف انرژی الکتریکی در شبکه برق هوشمند می نماید. برای این منظور سری های زمانی مصرف مشترکین مورد تحلیل قرار گرفته و با استفاده از الگوریتم های داده کاوی و شناسایی الگو، مشترکین دارای رفتار مصرفی مشابه در یک دسته (خوشه) قرار می گیرند. براساس نوع رفتار مصرفی غالب در هر کدام از این خوشه ها و سیگنال های قیمتی در ساعات مختلف شبانه روز می توان برای هر خوشه، یک الگوی مصرف بهینه را پیشنهاد داد. همچنین با نظارت تقریباً زمان واقعی که به واسطه تکنولوژی اندازه گیری هوشمند فراهم شده است می توان هر تغییری در رفتار مصرفی مشترکین را شناسایی نمود. به این ترتیب هم میزان اثرگذاری مشترکین خوشه-های مختلف روی کاهش مصرف انرژی در شبکه و هم میزان منفعت هر کدام از ایشان از کاهش هزینه ها در نتیجه اصلاح الگوی مصرف متفاوت خواهد بود. نتایج پیاده سازی این فرایند روی شبکه تست که مجموعه داده های کنتورهای هوشمند مربوط به مصرفی خانگیکشور ایرلند می باشد بسیار مطلوب بوده است. به گونه ای که در بیشتر موارد با ایجاد تغییرات
 
جزئی در رفتار مصرفی مشترکین توانسته از مصرف در ساعات پرباری شبکه کاسته و هزینه انرژی مصرفی را نیز کاهش دهد. علاوه بر این، این ظرفیت مناسب تکنولوژی اندازه گیری هوشمند کمک بسیار خوبی به اپراتورهای شبکه توزیع برای نظارت و بهره برداری بهینه از شبکه می نمایدکلمات کلیدی :


تکنولوژی اندازهگیری هوشمند، بهینه سازی مصرف انرژی، ماژول مصرف انرژی الکتریکی، مدیریت سمت مصرف2

نقش مسئولیت و پذیرش اجتماعی سازمان ها درارتقاء حقوق شهروندی

( 234 بازدید ) ( 1 دانلود )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 8 - شماره 1 - شماره پیاپی 24
نویسندگان :
خلاصه مقاله :


شهروندی، اصلی است که بر روابط دولت و اعضاء جامعه نظارت می کند، یعنی از یک سو به امتیازات دولت و حقوق افراد و از دیگر سوء به مناسبات و فرایندهای تاریخی مربوط می شود.که شهروندی اعتبار فرد را در جامعه مشخص می کند، اما همزمان بر بسته های اجتماعی که فرد در آنها رفتار می کند، نیز تاکید دارد، به بیان دیگر، شهروندی پیوندهای میان فرد و جامعه را قالب حقوق، تعهدات و مسئولیت ها منعکس می سازد، و چارچوبی برای تکامل افراد گروهها و نهادها ارائه میکند،  بحث از کمیت و کیفیت این حقوق و تکالیف امروزه حجم وسیعی از گفتارها و نوشتارها را به خود اختصاص داده و این مسئله را مطرح ساخته که تحقق شهروندی به تبع آن توسعه در گروه شناخت موثر آن است بنابراین«کارکرد اصلی شهروندی»، اداره جامعه مطابق به اصول رعایت حقوق دیگران و تعهد به انجام امور درجهت حفظ نهادها مشترکی است که این حقوق را برقرار یافته و نگه می دارند.تحقق این امر مستلزم توجه سازمانها یا نهادهای اجتماعی به مسئولیت و تعهد اجتماعی است با توجه به اهمیت نقش سازمانها در تحقق حقوق شهروندی نوشته حاضر به این موضوع اختصاص یافته و در صدد بررسی رابطه بین تحقق مسئولیت اجتماعی سازمانها و ارتقاء حقوق شهروندی، و ارائه پیشنهاد در این زمینه می باشد. 


کلمات کلیدی :


 حقوق شهروندی، سازمانها، مسئولیت اجتماعی3

راهکارهای افزایش بهره وری و قابلیت اطمینان در سازمان

( 217 بازدید ) ( 6 دانلود )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 8 - شماره 1 - شماره پیاپی 24
نویسندگان :
خلاصه مقاله :


 راهکارهای افزایش بهره‌وری مستلزم شناخت کافی وضعیت موجود و فرهنگ کاری شرکتهاست. باتوجه به تفاوتهای مهم در فرهنگ کاری شرکتها و وضعیت موجود آنها می‌توان گفت راهکارهای افزایش بهره‌وری نیز در آنها متفاوت خواهد بود. ازجمله راهکارهای افزایش بهره‌وری می‌توان به کاهش ضایعات، ایجاد تعهد در کارکنان، توجه به کارکنان، استفاده بهینه از استعدادها، ایجاد انگیزه درکارکنان، توجه به تغییرات و... اشاره کرد. درجه تاثیر هر یک از این راهکارها در افزایش بهره‌وری به وضعیت موجود شرکت در آن زمینه و ضرورت پرداختن به هریک از این موارد بستگی دارد، کـه می‌بایست به شکل ماهرانه‌ای شناسایی و اولویت بندی شده و برآن اساس اقدام شود. به عنوان مثال، در سازمانی ممکن است کاهش ضایعات در اولویت اول قرار گیرد و در سازمانی دیگر توجه به کارکنان وایجاد انگیزه در اولویت اول باشد. عدم شناخت کافی از وضعیت موجود شرکتها و بی توجهی به اولویتها می‌تواند اثرات معکوسی در میزان بهره‌وری به وجود آورد. از این رو قبل از هـــرگونه اقدامی در افزایش بهره‌وری برروی شناخت کافی وضعیت موجود و اولویت بندی صحیح راهکارها تاکید می شود


کلمات کلیدی :


 بهبود بهره وری ، انگیزه ، شاخص ، قابلیت اطمینان4

 استراتژیهای بهبود بهره وری در سازمان

( 227 بازدید ) ( 6 دانلود )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 8 - شماره 1 - شماره پیاپی 24
نویسندگان :
خلاصه مقاله :


تاکنون مطالب زیادی درخصوص بهره وری، اهمیت و تعاریف آن، انواع واهداف بهره وری نگاشته شده است. آنچه این گفتار درپی آن است، گذر از این مفاهیم و پرداختن به ابعاد تازه بهره وری است. اگر بهره وری را استفاده مطلوب، موثر و بهینه از مجموعه امکانات، ظرفیتها، پتانسیل‌ها، نیروها، منابع و فرصتها تعریف کنیم و یا هر تعریف معتبر دیگری برای آن ارائه دهیم، همیشه سوءبرداشتهایی درمورد بهره وری وجود دارد. این مقاله با بررسی برخی سوءبرداشتها درمورد بهره وری آغاز می کند و سپس مفهوم بهره‌وری بسزا رابطه بهره وری با کیفیت، استراتژی‌های جدید برای بهبود آن را شرح می‌دهد


کلمات کلیدی :


بهبود بهره وری ، استراتژی ، سازمان 5

 رتبه‌بندی گروه‌های آموزشی دانشگاه صنعتی شیراز به روش تحلیل پوششی داده‌ها

( 216 بازدید )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 8 - شماره 1 - شماره پیاپی 24
نویسندگان :
خلاصه مقاله :


ارزيابي عملكرد، ضرورت بنيادين در رويارويي و سازگاري با تحولات و بهبود مستمر فعاليت‌ها است. دانشگاه نيز با وظيفه‌ي خطير خود در تربيت نيروي انساني مورد نياز جامعه و بازار كار، از اين قاعده مستثني نيست. هر يك از مدل‌هاي ارزيابي عملكرد، ابزاري است كه پس از اجرا مي‌تواند اطلاعات گوناگوني را در اختيار تصميم‌گيرندگان قرار دهد. هدف از انجام اين پژوهش، ارزيابي عملكرد گروه‌هاي آموزشي دانشگاه صنعتی شیراز است.در اين تحقیق، با استفاده از مدل رياضي تحليل پوششي داده‌ها از نوع ورودی محور و استفاده از نرم افزار لینگو، عملكرد گروه‌هاي آموزشي دانشگاه صنعتی شیراز در بازه‌ی زماني سال 95-96 ارزيابي گرديد. در مدل مربوطه، متغيرهاي ورودي، تعداد اعضاي هيأت علمي و تعداد دانشجویان ورودی مربوط به هر رشته در نظر گرفته شده است. دانش آموختگان و فعاليت‌هاي پژوهشي اعضاي هيأت علمي به عنوان شاخص‌هاي اصلي عملكرد در نظر گرفته شده است. از 11 گروه آموزشي مورد بررسي، فقط دو گروه ریاضی و شیمی کارا و  باقی گروه‌ها ناکارا  ارزیابی شدند. سپس از دو روش رتبه‌بندی واحدهای کارا استفاده شد. اول با روش اندرسون- پترسون، واحدهای کارا تحت رتبه‌بندی قرار گرفتند و گروه آموزشی ریاضی در رتبه اول و گروه آموزشی شیمی در رتبه دوم قرار گرفت. دوم با روش کارایی متقاطع واحدهای کارا مورد ارزیابی قرار داده شدند. نتایجی که از این روش حاصل شد، مشابه نتایج روش اول بود. بدین ترتیب رتبه‌بندی پایان یافت، که گروه آموزشی ریاضی در رتبه اول و گروه آموزشی مهندسی مکانیک در رتبه آخر قرار گرفت.
  


کلمات کلیدی :


ارزیابی عملکرد، تحلیل پوششی داده ها،گروه های آموزشی، واحد های تصمیم گیری، دانشگاه صنعتی شیراز.6

 رتبه‌بندی پروژه های شرکت گاز استان اصفهان با استفاده از روش AHP

( 199 بازدید ) ( 1 دانلود )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 8 - شماره 1 - شماره پیاپی 24
نویسندگان :
خلاصه مقاله :


موضوع اولویت‌بندی پروژه‌های شرکت گاز، به دلیل محدودیت منابع که مهم‌ترین آن منابع مالی، نیروی انسانی و تجهیزات است، ضروری می‌باشد. به همین منظور دفتر آموزش، تحقیقات و فناوری شرکت گاز با انجام این طرح یک گام مهم در سازماندهی اجرای پروژه‌های تحقیقاتی در این سازمان برداشته است. در این نوشتار سعی شده است شاخص‌های ارزیابی مناسب برای پروژه‌های این شرکت مشخص شود و به بررسی 10 پروژه پرداخته شده است. بعد از تعیین شاخص‌های تصمیم‌گیری با روش AHPگروهی این پروزه‌ها رتبه‌بندی شده‌اند. هدف نهایی اولویت‌بندی پروژه‌های این شرکت می‌باشد تا با استفاده از نتایج بدست آمده دفتر آموزش، تحقیقات و فناوری شرکت گاز بتواند پروژه‌های بخش‌های دیگر شرکت گاز یا پروژه‌هایی که در آینده شرکت با آن‌ها روبرو خواهد شد را ارزیابی و رتبه‌بندی نماید.


کلمات کلیدی :


تحلیل پوششی، DEA، ارزیابی کارایی7

 بررسي راهكارهاي بهينه سازي و كاهش مصرف انرژي در سيمان خاش

( 226 بازدید )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 8 - شماره 1 - شماره پیاپی 24
نویسندگان :
خلاصه مقاله :


امروزه موضوع بهینه سازي مصرف انرژي در کارخانجات سیمان به عنوان یک عامل تاثیرگذار در قیمت تمام شده محصول محسوب گردیده و از دیدگاه مدیریت سازمانها جدي تر از گذشته در حال پیگیري می باشد. در همین راستا این مقاله ضمن بررسی پتانسیل هاي اجرائی موجود در زمینه کاهش مصرف انرژي در شرکت سیمان خاش به ارائه نتایج بعضی از پروژه هاي انجام شده که نقش بسیار مهمی در کاهش قیمت تمام شده محصول وحفظ منابع انرژي براي استفاده آیندگان بوده می پردازد. 


کلمات کلیدی :


انرژي حرارتي، بهينه سازي مصرف انرژي،كنترل كيفيدانلود همه ی فایلهای مقالات این شماره
شماره های منتشر شده
دوره 8 ، شماره 4
دوره 8 ، شماره 3
دوره 8 ، شماره 2
دوره 8 ، شماره 1
دوره 7 ، شماره 4
دوره 7 ، شماره 3
دوره 7 ، شماره 2
دوره 7 ، شماره 1
دوره 6 ، شماره 2
دوره 6 ، شماره 1
دوره 5 ، شماره 1
دوره 4 ، شماره 1
دوره 3 ، شماره 2
دوره 3 ، شماره 1
دوره 2 ، شماره 2
دوره 2 ، شماره 1
دوره 1 ، شماره 1
دسترسی سریع

کلیه حقوق این وب سایت برای نشريه کیفیت وبهره وری محفوظ می باشد .