نشریه کیفیت و بهره وری- cope
Copy Right

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/2/26 | 
تبعیت نشریات فارسی زبان در کمیته cope
این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیته اخلاق در انتشار (COPE) می باشد و از آئین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می نماید.
خواهشمند است در هنگام ارسال مقالات، علاوه بر ارسال فرم تعارض منافع و فرم تعهد نامه، فرم حق نشر و فرم موافقت با کپی رایت (Copy Right) را حتماً تکمیل نموده و در هنگام ارسال مقاله هر سه فایل  را در پرونده مقاله در قسمت فایل های پیوست قرار دهید.
نشانی مطلب در وبگاه نشریه کیفیت و بهره وری:
http://qpj.ir/find.php?item=1.117.18.fa
برگشت به اصل مطلب