نشریه کیفیت و بهره وری- فرایند بررسی مقالات
مراحل بررسی، داوری و پذیرش مقالات

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/2/26 | 

فرایند بررسی و داوری مقالات در مجله علمی پژوهشی کیفیت و بهره وری :

۱-  بررسی اولیه توسط کارشناس

۲- ارسال به سردبیر جهت تعیین داور یا دبیر تخصصی

۳- ارسال مقاله برای چند داور

۴- دریافت حداقل دو نظر درباره مقاله

۵- ارسال جهت انجام اصلاحات توسط نویسندگان

۶- ارسال به داور نهایی جهت بررسی اصلاحات انجام شده

۷- تصمیم گیری سردبیر و اعضای هیات تحریریه مبنی بر پذیرش یا عدم پذیرش مقاله جهت چاپ بر اساس نظر داور نهایی

نکته: تمامی مکاتبات با نویسنده مسؤول انجام می‌شود و تنها مراحل به صورت مختصر به اطلاع سایر نویسندگان می‌رسد. پیگیری تمام امور مربوط به مراحل و نتایج داوری، زمان ویرایش، پذیرش و چاپ مقاله تنها توسط نویسنده مسؤول مقاله انجام می‌شود. دفتر نشریه از پاسخگویی به سایر نویسندگان همکار مقاله معذور است.  نویسنده با ورود به سایت در پرونده مقاله میتواند مسیر کار و روند داوری مقاله خود را مرحله به مرحله ملاحظه نماید. در جدول زیر وضعیت کلی گردش کار مشخص شده است.
 

مراحل انجام شده وضعیت نمایش داده شده در پرونده مقاله زمان تقریبی
۱ ارسال مقاله و تایید آن توسط نویسنده دریافت شده -
۲ بررسی اولیه در راستای انطباق با اهداف نشریه و رعایت ساختار تدوین مقاله مطابق با قالب مجله و بررسی فرم تعهدنامه در حال بررسی توسط دبیر علمی ۷ الی ۱۰روز
۳ تایید سردبیر به منظور انجام داوری و انتخاب داوران  در حال انتخاب داور توسط سرگروه  ۷ روز
۴ فرایند داوری توسط داوران مقاله (دریافت پاسخ حداقل دو داور برای هر مقاله) ۱-ارسال شده برای داوران
۲-انجام داوری توسط برخی از داوران
۳-تکمیل داوری توسط داوران
۲ الی ۱۰ماه
۵ بررسی نظرات داوران توسط هیات تحریریه در دست بررسی توسط دبیر علمی ۷ روز
۶ تعیین مراحل تکمیلی ۱- مقاله رد شده
۲- آماده ویرایش توسط ارسال کننده
حداکثر۱ هفته
۷ پاسخ داوری ها برای نویسنده نمایه میشود  آماده ویرایش توسط ارسال کننده حداکثر۱ هفته
۸ اعمال اصلاحات توسط نویسنده ویرایش شده توسط ارسال کننده حداکثر ۱ ماه
۹ ارسال برای داور نهایی ارسال شده برای داوری نهایی ۲ هفته
۱۰ دریافت پاسخ داور نهایی و تصمیم گیری نهایی توسط هیات تحریریه داوری نهایی انجام شده ا هفته
۱۱ اعلام نتیجه نهایی به نویسنده ۱- پذیرفته شده
۲- رد شده
ا هفته


 لازم به ذکر است مدت زمان این فرایند بسته به دریافت نظر داوران حدود ۴ ماه تا ۱۰ ماه  متغیر است.

 

نشانی مطلب در وبگاه نشریه کیفیت و بهره وری:
http://qpj.ir/find.php?item=1.119.17.fa
برگشت به اصل مطلب