نشریه کیفیت و بهره وری- راهنمای نگارش مقاله
راهنمای نگارش مقاله

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/2/26 | 

راهنمای نگارش مقاله:

 1. مسئولیت مطالب مندرج در مقاله بر عهده نویسنده یا نویسندگان مقاله است .
 2.  مقاله می بایست بر اساس الگوی موجود در سایت تهیه و ارسال شود.

 3.  نویسنده مسئول عضو هیات علمی و یا کارشناس صنعتی باشد.

 4.  تکمیل و امضای فرم تعارض منافع، فرم تعهدنامه، فرم حق نشر و ارسال آن در زمان ارسال مقاله.

 5.  نویسندگان اعلام میدارند در طراحی، اجرا، تجزیه و تالیف مقاله با یکدیگر همکاری داشته  و  دست نوشته حاضر برداشت مستقیم از نوشته های چاپ شده و یا در حال چاپ دیگر تحقیقات نمی باشد.نتیجتا مقالات ارسالی به این مجله نباید قبلا در مجله دیگری اعم از خارجی و یاداخلی چاپ شده باشد (مگر در شکل خلاصه در همایش های علمی).ضمن بررسی مقاله در این مجله نیز نباید به مجله دیگری جهت چاپ ارائه شود.

 6.  حذف و یا اضافه کردن و یا تغییر ترتیب نویسندگان و همچنین تغییر نویسنده مسئول مکاتبات بعد از طی مراحل داوری مجاز نمی باشد.

 7.   نویسنده گان متعهد می شوند که آن بخش از مقاله که به منبعی ارجاع داده نشده از نوشتار دیگری اخذ نشده و در صورت احراز هرگونه ادعایی مسولیت پاسخگویی بر عهده ایشان خواهد بود.

 8.   دفتر مجله در قبول, رد، چاپ و اصلاح مقالات آزاد است.

 9.   نویسندگان حق مولف شامل کلیه حقوق چاپ مقاله را به مجله کیفیت و بهره وری  واگذار می نمایند.

             توجه: در صورت عدم رعایت موارد فوق مقاله به صورت اتوماتیک از سیستم حذف شده و مورد بررسی قرار نخواهد گرفت

 •     الگوی تهیه مقالات برای نشریه کیفیت و بهره وری 

 •      فرم تعارض منافع

 •       قرم تعهدنامه

 •     فرم حق نشر

نشانی مطلب در وبگاه نشریه کیفیت و بهره وری:
http://qpj.ir/find-1.48.16.fa.html
برگشت به اصل مطلب